Το GreeceGram είναι μια συλλογική προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια όμορφη γωνιά στο web όπου σιγά σιγά θα καλύψουμε όλη την Ελλάδα, κάθε μικρή λεπτομέρεια που είναι φορτωμένη με αναμνήσεις. Προτιμούμε το περιεχόμενο να είναι στα Αγγλικά ώστε να μπορέσει να διαδοθεί παντού, να μην είναι άλλη μια εσωτερική μας υπόθεση.  Τα άρθρα μπορεί να αφορούν […]